โลโก้สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา

                       

                                        สัญลักษณ์ของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

 

เครื่องหมายของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยคือ

รูปดอกบัว 3 ดอก อยู่กลางธรรมจักร ประคองไว้ด้วยสองมือ 

ความหมายคือ 

1. ธรรมจักร คือวงล้อแห่งธรรม

2. ดอกบัว 3 ดอก หมายถึง พระรัตนตรัย

3. มือที่ประคองเปรียบเหมือนพุทธบริษัท4 กำลังทำหน้าที่ปกป้องภัยของพระพุทธศาสนา

ความหมายรวมคือ วงล้อแห่งธรรมและพระไตรรัตน์จะหมุนต่อไปได้ก็ต้องอาศัยพุทธบริษัท 4 ช่วยกันประคับประคอง

 

Visitors: 189,595