แจกหนังสือความแตกเพราะเพลงชาติรุ่นไร้ราก

พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 เล่ม แจกหมดแล้ว

ร่วมติดตามวิดีทัศน์เพลงชาติไทย ครั้งที่๔ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ห้องประชุมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ห้อง903 เชิญทุกคนมาร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของชาติ

Visitors: 189,595