แจกสติ๊กเกอร์ติดรถ

ปี พ.ศ. 2562

เป็นความประสงค์ของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยต้องการจะกระจายข่าวสารข้อมูลภัยของพุทธศาสนา จึงได้คุยกันในทีมงานผู้ก่อตั้งสมาคมฯว่าเราควรจะทำบางอย่างเพื่อทุกคนจะได้ช่วยกัน มีสมาชิกท่านนึงเสนอให้ทำสติ๊กเกอร์พร้อมออกทุนให้เสร็จสรรพ 10,000 แผ่นสำหรับติดรถยนต์ ราคา 70,000 บาท เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ระดมทุนทรัพย์ในการจัดส่งจากทีมงาน 

หลังจากได้มีการส่งสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ไป มีบางท่านต้องการนำไปติดรถจักรยานยนต์ ทางสมาชิกผู้อุปถัมภ์สมาคมเราจึงควักเงินพิมพ์สติ๊กเกอร์สำหรับจักรยานยนต์ให้อีก 5,000 แผ่น หากไม่เพียงพอก็จะทำการพิมพ์แจกเพิ่มเรื่อยๆตามแต่จะมีพุทธศาสนิกชนหรือหน่วยงานขอมา

ขณะนี้ได้ทำการแจกไปแล้ว 5,000 แผ่น จำนวนคน 500 คน

ปี พ.ศ. 2563

* สติ๊กเกอร์ชุดที่สอง เป็นชุดบัญญัติพุทธศาสนาประจำชาติ สั่งพิมพ์ 2 แบบ แบบที่ไม่มีพี้นขาวใต้โลโก้ จำนวน 2,500 แผ่น กับแบบมีพื้นขาวใต้โลโก้ จำนวน 2,500 แผ่น จำหน่ายเพื่อนำเงินสนับสนุนการทำงานของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา ราคา แผ่นละ 12 บาท พร้อมค่าส่ง

** สติ๊กเกอร์สาขาระยอง จำนวน 500 แผ่น

 

Visitors: 189,595