กิจกรรมสมาคม


 • 64490979_649903578769725_4617509294001094656_n.jpg
  ปี พ.ศ. 2562 เป็นความประสงค์ของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยต้องการจะกระจายข่าวสารข้อมูลภัยของพุทธศาสนา จึงได้คุยกันในทีมงานผู้ก่อตั้งสมาคมฯว่าเราควรจะทำบางอย่างเพื่อทุกคนจะ...

 • 65257596_460318107877070_6516995006274732032_n.jpg
  หนังสือรำลึกพระครูประโชติรัตนานุรักษ์และคณะ (ยังอยู่ระหว่าการแก้ไขต้นฉบับ ) เป็นหนังสือเล่มแรกที่สมาคมจัดพิมพ์แจกครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 เล่ม เพื่อแจกสมาชิกและผู้ที่สนใจ พิมพ์ปก4 ส...

 • 65026348_898138027245207_8047276044064915456_n.jpg
  พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 เล่ม แจกหมดแล้ว

 • 118797754_314884156461861_4072349554512628008_n.jpg
  แบบเสื้อสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามีดังนี้ค่ะ ปี พ.ศ.2562. โปโลสีขาว (หมดแล้ว) คอกลมสีกรมท่า 200 ตัว (หมดแล้ว) ทำจากผ้าค็อตตอนเนื้อดี 100% ไม่ร้อน ปี พ.ศ. 2563 โปโลสีขาว และสีเหลื...
Visitors: 189,596